0915 161 583
0915 161 582
stolamedplus@gmail.com

Bezpečnostno-technická služba

BOZP – Na základe oprávnení Národného inšpektorátu práce zmluvne zabezpečujeme pre zamestnávateľov vykonávanie bezpečnostno-technickej služby a výchovu a vzdelávanie.

Prostredníctvom našich bezpečnostných technikov, resp. autorizovaných bezpečnostných technikov zabezpečujeme pre zamestnávateľov vykonávanie bezpečnostno-technickej služby podľa §22 zákona c.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP).

Činnosť je zameraná na poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní BOZP.

Ako napr. vypracovanie dokumentácie BOZP, kontrola používania  a zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov, kontrola požívania alkoholických nápojov…

Certifikáty a oprávnenia

VÝPREDAJ SKLADOVÝCH ZÁSOB !!!!

Prenosný hasiaci prístroj práškový P6kg zn. Gloria za bezkonkurenčne najlepšiu cenu 28 € bez DPH.

1 (1)
Respirátor FFP2 biely - 0,30 €
Respirátor FFP2 čierny - 0,43 €
Respirátor FFP3 bez výdychového ventilu biely - 0,65€

(k respirátorom zašleme certifikát CE norma EN, vyhlásenie o zhode, priamo na respirátore je vyobrazené označenie CE so 4 -ciferným číslom osoby, ktorá vydala certifikát EU skúšky typu)

Kvalitné slovenské nano rúška s filtračnou účinnosťou FFP2 so špeciálnej antibakteriálnej textílie ( 3-vrstvové, schopné brániť zahmlievaniu nasadených okuliarov, na opakované použitie, pranie pri teplote do 40 stupeň C, použiteľnosť  až do mechanického poškodenia - 3,80 € 


close-link