0915 161 583
0915 161 582
stolamedplus@gmail.com

Ochrana životného prostredia

V rámci poradenskej činnosti v oblasti starostlivosti o životné prostredie sa zameriavame hlavne na riešenie problematiky odpadového hospodárstva. Zabezpečujeme:

  • vypracovanie interných predpisov pre nakladanie s odpadmi
  • zavedenie evidencií likvidácie a zhodnocovania odpadov
  • spracovanie identifikačných listov nebezpečných odpadov
  • mesačný report riadenia starostlivosti o ŽP
  • zavedenie separácie odpadov
  • zabezpečenie povolenia orgánu štátnej správy na nakladanie resp., prepravu nebezpečného odpadu
  • vypracovanie programu odpadového hospodárstva
  • určenie a vyškolenie havarijnej skupiny
  • dodávku havarijných prostriedkov
  • zastupovanie klientov pri konaniach pred štátnymi orgánmi
Respirátor FFP2 biely - 0,30 €
Respirátor FFP2 čierny - 0,43 €
Respirátor FFP3 bez výdychového ventilu biely - 0,65€

(k respirátorom zašleme certifikát CE norma EN, vyhlásenie o zhode, priamo na respirátore je vyobrazené označenie CE so 4 -ciferným číslom osoby, ktorá vydala certifikát EU skúšky typu)

Kvalitné slovenské nano rúška s filtračnou účinnosťou FFP2 so špeciálnej antibakteriálnej textílie ( 3-vrstvové, schopné brániť zahmlievaniu nasadených okuliarov, na opakované použitie, pranie pri teplote do 40 stupeň C, použiteľnosť  až do mechanického poškodenia - 3,80 € 


close-link