Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov od 25.5.2018

 Platí pre všetky firmy a organizácie na celom svete, ktoré pracujú s dátami občanov EÚ. V praxi to znamená, že každá firma či organizácia, ktorá pracuje s dátami, ktoré nejakým spôsobom súvisia s osobnými údajmi občanov EÚ, musí dodržiavať zásady a požiadavky regulácie GDPR, ktorá majú globálnu pôsobnosť.

GDPR zahŕňa:

  • vypracovanie auditu,
  • vypracovanie plánu a kompletnej dokumentácie  ochrany osobných údajov
  • pravidelné kontroly pracovania s osobnými údajmi

V prípade záujmu Vám zašleme dotazník na vypracovanie cenovej ponuky.