0915 161 583
0915 161 582
stolamedplus@gmail.com

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Vyriešime za Vás problém s povinnými školeniami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vašich zamestnancov, dohodárov, SZČO.

Vypracujeme kompletnú dokumentáciu BOZP, posúdenie rizík, vypracovanie návrhu zoznamu osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Zabezpečíme pravidelnú kontrolu pracovísk zahŕňajúcu vykonanie bezpečnostného označenia pri práci.

Vykonáme kontrolu pracovísk, komunikácií, strojov, zariadení, nástrojov, materiálov, pracovných pomôcok, pracovných postupov, organizácie práce a posudzujeme či neohrozujú bezpečnosť a zdravie zamestnancov.

Navrhneme opatrenia na odstránenie nebezpečenstiev.

Vykonávanie pravidelnej previerky BOZP na všetkých pracoviskách.

Zabezpečíme kontrolu dodržiavania odbornej spôsobilosti pre obsluhu technických zariadení (zváračský preukaz, preukaz motorového vozíka, kuričský preukaz, obsluha plynových zariadení, obsluha tlakovej nádoby, obsluha zdvíhacích zariadení a podobne.

Budeme s Vami pri kontrolách z inšpektorátu práce.

Všetko za výbornú cenu. Vyplňte formulár a presvedčte sa.

Respirátor FFP2 biely - 0,30 €
Respirátor FFP2 čierny - 0,43 €
Respirátor FFP3 bez výdychového ventilu biely - 0,65€

(k respirátorom zašleme certifikát CE norma EN, vyhlásenie o zhode, priamo na respirátore je vyobrazené označenie CE so 4 -ciferným číslom osoby, ktorá vydala certifikát EU skúšky typu)

Kvalitné slovenské nano rúška s filtračnou účinnosťou FFP2 so špeciálnej antibakteriálnej textílie ( 3-vrstvové, schopné brániť zahmlievaniu nasadených okuliarov, na opakované použitie, pranie pri teplote do 40 stupeň C, použiteľnosť  až do mechanického poškodenia - 3,80 € 


close-link