0915 161 583
0915 161 582
stolamedplus@gmail.com

Kontroly VTZ – vyhradené technické zariadenia

Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. sa vykonávajú pravidelné kontroly a revízie:

  • elektrických spotrebičov
  • elektrického ručného náradia
  • bleskozvodov
  • elektrickej inštalácie
  • kontrola a čistenie komínov, dymovodov, palivových spotrebičov
  • odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení, školenie obsluhy
  • odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení, školenie obsluhy
  • odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení, školenie obsluhy
Respirátor FFP2 biely - 0,30 €
Respirátor FFP2 čierny - 0,43 €
Respirátor FFP3 bez výdychového ventilu biely - 0,65€

(k respirátorom zašleme certifikát CE norma EN, vyhlásenie o zhode, priamo na respirátore je vyobrazené označenie CE so 4 -ciferným číslom osoby, ktorá vydala certifikát EU skúšky typu)

Kvalitné slovenské nano rúška s filtračnou účinnosťou FFP2 so špeciálnej antibakteriálnej textílie ( 3-vrstvové, schopné brániť zahmlievaniu nasadených okuliarov, na opakované použitie, pranie pri teplote do 40 stupeň C, použiteľnosť  až do mechanického poškodenia - 3,80 € 


close-link