Kontroly VTZ – vyhradené technické zariadenia

Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. sa vykonávajú pravidelné kontroly a revízie:

  • elektrických spotrebičov
  • elektrického ručného náradia
  • bleskozvodov
  • elektrickej inštalácie
  • kontrola a čistenie komínov, dymovodov, palivových spotrebičov
  • odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení, školenie obsluhy
  • odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení, školenie obsluhy
  • odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení, školenie obsluhy

Oprávnenia: