0915 161 583
0915 161 582
stolamedplus@gmail.com

Ďalšie výhody

Ďalšie výhody využívania dodávateľských služieb Bezpečnostno-technické služby v oblasti BOZP a OPP

  • zastupovanie vo vzťahu k tretím osobám (kontrolné orgány štátneho odborného dozoru, prenajímatelia, návštevníci, a pod.) je samozrejmosťou
  • garancia zodpovednosti za kvalitu aj prostredníctvom zmluvy s poistovňou o zodpovednosti za škodu vrátane sankčných postihov, až do výšky 100 000 EUR
  • pôsobnosť v rámci celej Slovenskej republiky

V prípade, že zákazník má záujem o dlhodobú spoluprácu, všetky tieto činnosti vykonávame na základe mandátnej zmluvy, v ktorej preberáme na seba zodpovednosť za nedostatky zistené orgánmi štátnej správy. Súčasťou tejto činnosti je neustále sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do dokumentácie a do celého systému zákazníka na zabezpečenia BOZP.

Respirátor FFP2 biely - 0,30 €
Respirátor FFP2 čierny - 0,43 €
Respirátor FFP3 bez výdychového ventilu biely - 0,65€

(k respirátorom zašleme certifikát CE norma EN, vyhlásenie o zhode, priamo na respirátore je vyobrazené označenie CE so 4 -ciferným číslom osoby, ktorá vydala certifikát EU skúšky typu)

Kvalitné slovenské nano rúška s filtračnou účinnosťou FFP2 so špeciálnej antibakteriálnej textílie ( 3-vrstvové, schopné brániť zahmlievaniu nasadených okuliarov, na opakované použitie, pranie pri teplote do 40 stupeň C, použiteľnosť  až do mechanického poškodenia - 3,80 € 


close-link