Kvalifikačná karta vodiča

Podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 280/2006 Z. z.“), rozdeľujeme kurzy na:

  • kurzy základnej kvalifikácie vodičov,
  • kurzy pravidelného výcviku vodičov.

Povinnosť absolvovať kurz základnej kvalifikácie sa vzťahuje na vodičov:

  • nákladnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín C, C+E alebo C1+E alebo podskupiny C1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné po 10.09.2009,
  • osobnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín D,D+E alebo D1+E alebo podskupiny D1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné po 10.09.2008
  • rozsah 140 hodín

Povinnosť absolvovať kurz pravidelného výcviku sa vzťahuje na vodičov:

  • nákladnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín C, C+E alebo C1+E alebo podskupiny C1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné do 10.09.2009 – kurzpravidelného výcviku je nutné absolvovať do 10.09.2014,
  • osobnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie na vedenie vozidiel skupín D, D+E alebo D1+E alebo podskupiny D1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné do 10.09.2008 – kurzpravidelného výcviku je nutné absolvovať do 10.09.2013,
  • osobnej a nákladnej dopravy pred skončením platnosti Kvalifikačnej karty vodiča
  • rozsah 35 hodín

Pre získanie bližších informácií nás prosím kontaktujte.