Dodávka a inštalácia nových prenosných hasiacich prístrojov

Dodávka a inštalácia nových prenosných hasiacich prístrojov

Zabezpečíme dodanie a inštaláciu nových hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov.

Zabezpečíme pravidelnú kontrolu, tlakovú skúšku a opravu hasiacich prístrojov.

Zabezpečíme pravidelnú kontrolu požiarnych vodovodov (nástenné hydranty, hadicové zariadenia, nadzemné a podzemné hydranty) vo vašich objektoch a na pracoviskách.

Vykonáme kontrolu, údržbu a opravu požiarnych uzáverov (požiarne dvere, klapky).

Vykonáme výmenu tečúcich ventilov na požiarnych vodovodoch.

Zabezpečíme realizáciu požiarnych prestupov (káble a potrubie) musia byť utesnené požiarnou konštrukciou. Tesnenie prestupu je požiarna konštrukcia, ktorej účelom je zabrániť šíreniu požiaru do iného požiarneho úseku v miestach, kde inštalácie prestupujú cez požiarne deliace konštrukcie.

Vybavíme oprávnenie na realizáciu požiarnych náterov.

Vypracujeme projekt riešenia požiarnej bezpečnosti stavby.

Všetko za výbornú cenu. Vyplňte formulár a presvedčte sa.