0915 161 583
0915 161 582
stolamedplus@gmail.com

Dodávka a inštalácia nových prenosných hasiacich prístrojov

Dodávka a inštalácia nových prenosných hasiacich prístrojov

Zabezpečíme dodanie a inštaláciu nových hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov.

Zabezpečíme pravidelnú kontrolu, tlakovú skúšku a opravu hasiacich prístrojov.

Zabezpečíme pravidelnú kontrolu požiarnych vodovodov (nástenné hydranty, hadicové zariadenia, nadzemné a podzemné hydranty) vo vašich objektoch a na pracoviskách.

Vykonáme kontrolu, údržbu a opravu požiarnych uzáverov (požiarne dvere, klapky).

Vykonáme výmenu tečúcich ventilov na požiarnych vodovodoch.

Zabezpečíme realizáciu požiarnych prestupov (káble a potrubie) musia byť utesnené požiarnou konštrukciou. Tesnenie prestupu je požiarna konštrukcia, ktorej účelom je zabrániť šíreniu požiaru do iného požiarneho úseku v miestach, kde inštalácie prestupujú cez požiarne deliace konštrukcie.

Vybavíme oprávnenie na realizáciu požiarnych náterov.

Vypracujeme projekt riešenia požiarnej bezpečnosti stavby.

Všetko za výbornú cenu. Vyplňte formulár a presvedčte sa.

Respirátor FFP2 biely - 0,30 €
Respirátor FFP2 čierny - 0,43 €
Respirátor FFP3 bez výdychového ventilu biely - 0,65€

(k respirátorom zašleme certifikát CE norma EN, vyhlásenie o zhode, priamo na respirátore je vyobrazené označenie CE so 4 -ciferným číslom osoby, ktorá vydala certifikát EU skúšky typu)

Kvalitné slovenské nano rúška s filtračnou účinnosťou FFP2 so špeciálnej antibakteriálnej textílie ( 3-vrstvové, schopné brániť zahmlievaniu nasadených okuliarov, na opakované použitie, pranie pri teplote do 40 stupeň C, použiteľnosť  až do mechanického poškodenia - 3,80 € 


close-link