OPP – Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi

Vyriešime za Vás problém s povinnými školeniami o ochrane pred požiarmi vašich zamestnancov, dohodárov, SZČO.

Zabezpečíme odbornú prípravu protipožiarnych hliadok.

Na vašich pracoviskách vykonáme preventívne protipožiarne prehliadky naším požiarnym technikom.

Vypracujeme kompletnú dokumentáciu o ochrane pred požiarmi.

Vypracujeme projekt Riešenia požiarnej bezpečnosti stavby.

Skontrolujeme organizačné zabezpečenie ochrany pred požiarmi na pracoviskách.

Skontrolujeme skladovanie horľavých látok a manipulácie s nimi.

Skontrolujeme prevádzkovanie vyhradených technických zariadení ((VTZ) – kontrola platnosti lehôt podľa revíznych správ).

Zorganizujeme a vyhodnotíme cvičné požiarne poplachy.

Skontrolujeme označenie pracovísk a vybavenia priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi, symboly, pokyny, atď.

Vykonávame odstraňovanie nedostatkov zistených orgánmi štátneho požiarneho dozoru.

Budeme s Vami a pri Vás počas kontroly od štátneho požiarneho dozoru pri vykonávaní protipožiarnych kontrol.

Všetko za výbornú cenu. Vyplňte formulár a presvedčte sa.