0915 161 583
0915 161 582
stolamedplus@gmail.com

OPP – Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi

Vyriešime za Vás problém s povinnými školeniami o ochrane pred požiarmi vašich zamestnancov, dohodárov, SZČO.

Zabezpečíme odbornú prípravu protipožiarnych hliadok.

Na vašich pracoviskách vykonáme preventívne protipožiarne prehliadky naším požiarnym technikom.

Vypracujeme kompletnú dokumentáciu o ochrane pred požiarmi.

Vypracujeme projekt Riešenia požiarnej bezpečnosti stavby.

Skontrolujeme organizačné zabezpečenie ochrany pred požiarmi na pracoviskách.

Skontrolujeme skladovanie horľavých látok a manipulácie s nimi.

Skontrolujeme prevádzkovanie vyhradených technických zariadení ((VTZ) – kontrola platnosti lehôt podľa revíznych správ).

Zorganizujeme a vyhodnotíme cvičné požiarne poplachy.

Skontrolujeme označenie pracovísk a vybavenia priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi, symboly, pokyny, atď.

Vykonávame odstraňovanie nedostatkov zistených orgánmi štátneho požiarneho dozoru.

Budeme s Vami a pri Vás počas kontroly od štátneho požiarneho dozoru pri vykonávaní protipožiarnych kontrol.

Všetko za výbornú cenu. Vyplňte formulár a presvedčte sa.

Respirátor FFP2 biely - 0,30 €
Respirátor FFP2 čierny - 0,43 €
Respirátor FFP3 bez výdychového ventilu biely - 0,65€

(k respirátorom zašleme certifikát CE norma EN, vyhlásenie o zhode, priamo na respirátore je vyobrazené označenie CE so 4 -ciferným číslom osoby, ktorá vydala certifikát EU skúšky typu)

Kvalitné slovenské nano rúška s filtračnou účinnosťou FFP2 so špeciálnej antibakteriálnej textílie ( 3-vrstvové, schopné brániť zahmlievaniu nasadených okuliarov, na opakované použitie, pranie pri teplote do 40 stupeň C, použiteľnosť  až do mechanického poškodenia - 3,80 € 


close-link