0915 161 583
0907 220 700
stolamedplus@gmail.com

OPP – Ochrana pred požiarmi

Dodávateľským spôsobom vykonávame činnosť technika požiarnej ochrany v súlade so Zákon č. 314/2001Z.z. o ochrane pred požiarmi znení neskorších predpisov a Vyhlášky MVSR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

Predaj textilných rúšok
a denaturovaného liehu na dezinfekciu rúk, priestorov
close-link