0915 161 583
0907 220 700
stolamedplus@gmail.com

OPP – Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi

Vyriešime za Vás problém s povinnými školeniami o ochrane pred požiarmi vašich zamestnancov, dohodárov, SZČO.

Zabezpečíme odbornú prípravu protipožiarnych hliadok.

Na vašich pracoviskách vykonáme preventívne protipožiarne prehliadky naším požiarnym technikom.

Vypracujeme kompletnú dokumentáciu o ochrane pred požiarmi.

Vypracujeme projekt Riešenia požiarnej bezpečnosti stavby.

Skontrolujeme organizačné zabezpečenie ochrany pred požiarmi na pracoviskách.

Skontrolujeme skladovanie horľavých látok a manipulácie s nimi.

Skontrolujeme prevádzkovania vyhradených technických zariadení ((VTZ) revízne správy).

Zorganizujeme a vyhodnotíme cvičné požiarne poplachy.

Skontrolujeme označenie pracovísk a vybavenia priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi, symboly, pokyny, atď.

Vykonávame odstraňovanie nedostatkov zistených orgánmi štátneho požiarneho dozoru.

Budeme s Vami a pri Vás počas kontroly od štátneho požiarneho dozoru pri vykonávaní protipožiarnych kontrol.

Všetko za výbornú cenu. Vyplňte formulár a presvedčte sa.

Predaj textilných rúšok
a denaturovaného liehu na dezinfekciu rúk, priestorov
close-link