0915 161 583
0915 161 582
stolamedplus@gmail.com

Požiarne uzávery

Požiarne uzávery (požiarne dvere, požiarne okná, požiarne klapky – TROX, MANDÍK, IMOSS)

Zabezpečenie pravidelnej kontroly a údržby požiarnych uzáverov (Vyhláška 478/ 2008 Z. z.  o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru)