0915 161 583
0915 161 582
stolamedplus@gmail.com

Kontrola a tlaková skúška prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov

Podľa §21 a 22 Vyhlášky MV SR c. 719/2002 Z.z. každá právnická a fyzická osoba musí zabezpečiť kontrolu prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov

Servis vykonávajú pracovníci s odbornou spôsobilosťou na vykonávanie kontrol, opráv, tlakových skúšok a plnenia všetkých typov u nás dostupných prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.

Vykonáme kontrolu prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov priamo v objekte zákazníka. Všetky vyhovujúce prenosné a pojazdné hasiace prístroje budú zaplombované a označené štítkom kontrolóra hasiacich prístrojov podľa citovanej vyhlášky. O každej kontrole bude vyhotovené potvrdenie podľa citovanej vyhlášky.

Respirátor FFP2 biely - 0,30 €
Respirátor FFP2 čierny - 0,43 €
Respirátor FFP3 bez výdychového ventilu biely - 0,65€

(k respirátorom zašleme certifikát CE norma EN, vyhlásenie o zhode, priamo na respirátore je vyobrazené označenie CE so 4 -ciferným číslom osoby, ktorá vydala certifikát EU skúšky typu)

Kvalitné slovenské nano rúška s filtračnou účinnosťou FFP2 so špeciálnej antibakteriálnej textílie ( 3-vrstvové, schopné brániť zahmlievaniu nasadených okuliarov, na opakované použitie, pranie pri teplote do 40 stupeň C, použiteľnosť  až do mechanického poškodenia - 3,80 € 


close-link