Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba

Vyriešime za Vás uvedenie priestorov do prevádzky na základe rozhodnutia Regionálneho úradu Verejného zdravotníctva.

Vyriešime za Vás školenie 1. pomoci pre zamestnancov, školenie 1. pomoci by mal mať aspoň 1/10 zamestnancov.

Vypracujeme dokumentáciu pracovnej zdravotnej služby.

Vykonáme dohľad nad pracovným prostredím, posúdenie zdravotného rizika na pracoviskách.

Vypracovávanie prevádzkových poriadkov.

Zabezpečíme pravidelné lekárske prehliadky vo vzťahu k vašej práci.

Všetko za výbornú cenu. Vyplňte formulár a presvedčte sa.