Civilná ochrana

Vyriešime za Vás prípravu zamestnancov na sebaochranu a vzájomnú pomoc.

Zaktualizujeme kompletnú dokumentáciu Civilnej ochrany.

Poskytneme za Vás informácie príslušnému oddeleniu civilnej ochrany.

Priebežne zaktualizujeme zmeny týkajúca sa subjektu, vedúcich zamestnancov a zamestnancov poverených plnením úloh v oblasti CO

Všetko za výbornú cenu. Vyplňte formulár a presvedčte sa.