0915 161 583
0907 220 700
stolamedplus@gmail.com

Civilná ochrana

Prostredníctvom našich inštruktorov civilnej ochrany je našim cieľom poskytnúť zákazníkovi dodávateľským spôsobom odborných pracovníkov civilnej ochrany, ktorých úlohou je naplniť povinnosti určené zákonom 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších zákonov.

Hlavnými úlohami sú najmä:

  • vypracovanie Analýzy zdrojov ohrozenia,
  • vypracovanie Plánu varovania a vyrozumenia,
  • vypracovanie Plánu evakuácie,
  • prípravu odborných jednotiek.

Našim cieľom je zákazníkovi poskytnúť čo najlepšie služby v danom odbore. Upresnenie a doplnenie niektorých úkonov sa zabezpečí počas dohody na vzájomnej spolupráci a podpísaní zmluvy.

V prípade záujmu zákazníka o vybudovanie zariadení civilnej ochrany (úkryty) alebo o údržbu jestvujúceho zariadenia, prípadne iných činností súvisiacich s týmito zariadeniami, vieme zákazníkovi poskytnút služby aj v tejto oblasti.

Predaj textilných rúšok
a denaturovaného liehu na dezinfekciu rúk, priestorov
close-link