0915 161 583
0915 161 582
stolamedplus@gmail.com

Expertná a poradenská činnosť

Expertná podpora riadenia manažérskych systémov

 • podporu riadenia integrovaného manažérskeho systému (ISO 19 000)
 • v oblasti kvality (ISO 9001)
 • v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ISO 18 001)

Vzdelávacie činnosti

 • školenie lešenárov (základné/opakované)
 • školenie pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
 • školenie a pravidelné preškolenie vodičov vysokozdvižných vozíkov
 • školenie vodičov referentských a nákladných motorových vozidiel
 • školenie viazačov bremien (základné/opakované)
 • školenie obsluhy motorovej píly a krovinorezu
 • školenie obsluhovateľov zdvíhacích zariadení
 • školenie žeriavnikov (základné/opakované)
 • školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike podľa §§ 20,21,22,23. vyhl.MPSVaR c.508/2009 Z.z.

Odborné prípravy

Respirátor FFP2 biely - 0,30 €
Respirátor FFP2 čierny - 0,43 €
Respirátor FFP3 bez výdychového ventilu biely - 0,65€

(k respirátorom zašleme certifikát CE norma EN, vyhlásenie o zhode, priamo na respirátore je vyobrazené označenie CE so 4 -ciferným číslom osoby, ktorá vydala certifikát EU skúšky typu)

Kvalitné slovenské nano rúška s filtračnou účinnosťou FFP2 so špeciálnej antibakteriálnej textílie ( 3-vrstvové, schopné brániť zahmlievaniu nasadených okuliarov, na opakované použitie, pranie pri teplote do 40 stupeň C, použiteľnosť  až do mechanického poškodenia - 3,80 € 


close-link