0915 161 583
0915 161 582
stolamedplus@gmail.com

Vykonávanie činnosti špecialistu PO

Ponúkame vypracovanie požiarnych projektov – posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov špecialistom požiarnej ochrany, ktoré sú vyžadované orgánmi štátnej správy pri schvaľovaní dokumentácie každej novostavby a pri každej zmene využitia stavebného objektu.