Typy hasiacich prístrojov

Predávame všetky bežné typy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov od rôznych výrobcov.

Predávame výlučne certifikované prenosné a pojazdné hasiace prístroje. Súčastou dodávky je vždy sprievodná dokumentácia.

Ponúkame nasledujúce typy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov:

Práškové

(Hasiace prístroje práškové sú vhodné na hasenie požiarov tried A, B, C)

  • Prenosný hasiaci prístroj práškový 6kg
  • Prenosný hasiaci prístroj práškový 2kg
  • Prenosný hasiaci prístroj práškový 1kg
  • Pojazdný hasiaci prístroj práškový 50kg

Snehové – s obsahom CO2

(Hasiace prístroje snehové sú vhodné na hasenie požiarov tried B, C do 110 kV pri dodržaní bezpečnej vzdialenosti)

  • Prenosný hasiaci prístroj snehový 5kg
  • Prenosný hasiaci prístroj snehový 2kg
  • Pojazdný hasiaci prístroj snehový S 1×30
  • Pojazdný hasiaci prístroj snehový S 2×30
  • Pojazdný hasiaci prístroj snehový S 4×30

Vodné

(Hasiace prístroje vodné sú vhodné na hasenie požiarov triedy A)

  • Prenosný hasiaci prístroj vodný 6l a 9l

Naši servisní technici pri kontrole môžu podľa dohody so zákazníkom premontovať prenosný a pojazdný hasiaci prístroj a umiestniť ho na držiak tak, aby vyhovoval ustanoveniam vyhlášky, t.j. aby jeho rukoväť bola vo výšky max 1,5 m nad podlahou.

Na základe požiadavky zákazníka môžu naši špecialisti PO prehodnotiť množstvo, druh a rozmiestnenie prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov v objekte tak, aby spĺňali požiadavky platných predpisov.

Na základe požiadavky zákazníka môže v našej centrálnej opravovni vykonať bezpečnú likvidáciu Vašich prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov určených na vyradenie.