0915 161 583
0915 161 582
stolamedplus@gmail.com

Typy hasiacich prístrojov

Predávame všetky bežné typy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov od rôznych výrobcov.

Predávame výlučne certifikované prenosné a pojazdné hasiace prístroje. Súčastou dodávky je vždy sprievodná dokumentácia.

Ponúkame nasledujúce typy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov:

Práškové

(Hasiace prístroje práškové sú vhodné na hasenie požiarov tried A, B, C)

  • Prenosný hasiaci prístroj práškový 6kg
  • Prenosný hasiaci prístroj práškový 2kg
  • Prenosný hasiaci prístroj práškový 1kg
  • Pojazdný hasiaci prístroj práškový 50kg

Snehové – s obsahom CO2

(Hasiace prístroje snehové sú vhodné na hasenie požiarov tried B, C do 110 kV pri dodržaní bezpečnej vzdialenosti)

  • Prenosný hasiaci prístroj snehový 5kg
  • Prenosný hasiaci prístroj snehový 2kg
  • Pojazdný hasiaci prístroj snehový S 1×30
  • Pojazdný hasiaci prístroj snehový S 2×30
  • Pojazdný hasiaci prístroj snehový S 4×30

Vodné

(Hasiace prístroje vodné sú vhodné na hasenie požiarov triedy A)

  • Prenosný hasiaci prístroj vodný 6l a 9l

Naši servisní technici pri kontrole môžu podľa dohody so zákazníkom premontovať prenosný a pojazdný hasiaci prístroj a umiestniť ho na držiak tak, aby vyhovoval ustanoveniam vyhlášky, t.j. aby jeho rukoväť bola vo výšky max 1,5 m nad podlahou.

Na základe požiadavky zákazníka môžu naši špecialisti PO prehodnotiť množstvo, druh a rozmiestnenie prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov v objekte tak, aby spĺňali požiadavky platných predpisov.

Na základe požiadavky zákazníka môže v našej centrálnej opravovni vykonať bezpečnú likvidáciu Vašich prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov určených na vyradenie.

Respirátor FFP2 biely - 0,30 €
Respirátor FFP2 čierny - 0,43 €
Respirátor FFP3 bez výdychového ventilu biely - 0,65€

(k respirátorom zašleme certifikát CE norma EN, vyhlásenie o zhode, priamo na respirátore je vyobrazené označenie CE so 4 -ciferným číslom osoby, ktorá vydala certifikát EU skúšky typu)

Kvalitné slovenské nano rúška s filtračnou účinnosťou FFP2 so špeciálnej antibakteriálnej textílie ( 3-vrstvové, schopné brániť zahmlievaniu nasadených okuliarov, na opakované použitie, pranie pri teplote do 40 stupeň C, použiteľnosť  až do mechanického poškodenia - 3,80 € 


close-link